เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 175 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
81 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]261
82 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 [ 5 มิ.ย. 2556 ]260
83 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 24 พ.ค. 2556 ]252
84 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านบูรณะพานิชย์ [ 7 พ.ค. 2556 ]212
85 การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2555 [ 25 เม.ย. 2556 ]256
86 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2555 [ 25 เม.ย. 2556 ]229
87 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้งานไม่ได้ จำนวน ๓ รายการ [ 26 ก.พ. 2556 ]228
88 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 [ 3 ม.ค. 2556 ]203
89 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปี 2555 [ 30 ต.ค. 2555 ]211
90 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]244
91 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ [ 30 พ.ย. 542 ]201
92 การจัดการความรู้ (Knowledge Management) คืออะไร [ 30 พ.ย. 542 ]185
93 องค์ความรู้ของหน่วยงาน [ 30 พ.ย. 542 ]188
94 ประกาศและข่าวสาร [ 30 พ.ย. 542 ]262
95 องค์ความรู้ของหน่วยงาน [ 30 พ.ย. 542 ]202
 
|1|2|3|4หน้า 5