เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 ม.ค. 2558
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ