เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 212 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1 [ 30 เม.ย. 2567 ]14
2 รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่1 [ 25 เม.ย. 2567 ]15
3 ประชาสัมพันธ์การสมัครและคัดเลือกเครือข่ายพื้นที่สีขาวต้นแบบในการป้องกันและเผ้าระวังการทุจริตของสำนักงานคณะกรรมป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ [ 1 เม.ย. 2567 ]9
4 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ครั้งที่ 1 [ 27 มี.ค. 2567 ]34
5 ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย พ.ศ. ..... [ 21 ก.พ. 2567 ]16
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งสายงานบริหารที่ว่าง [ 14 ก.พ. 2567 ]28
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 5 ก.พ. 2567 ]24
8 ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก(EIT)ในระบบ ITAS การประเมินคุณธรรมโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 [ 31 ม.ค. 2567 ]12
9 ประกาศเทศบาลตําบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดจำนวนกรรมชุมชน วัน เวลา และสถานที่เลือกกรรมการชุมชน [ 17 ม.ค. 2567 ]30
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีการศึกษา 2567 [ 4 ม.ค. 2567 ]16
11 ขอความอนุเคราะห์ปิดประกาศประชาสัมพันธ์ข่าวการรับสมัครคัดเลือกเพื่อการจ้างบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว [ 8 ธ.ค. 2566 ]26
12 คำกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ ประจำปี 2566 [ 6 ธ.ค. 2566 ]17
13 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฎิบัติการป้องกันการทุจริตเพื่อยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใส (พ.ศ.2566-2570) รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566. [ 4 ธ.ค. 2566 ]14
14 ประชาสัมพันธ์ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ภาษีป้าย ประจำปี 2567 [ 4 ธ.ค. 2566 ]20
15 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 29 พ.ย. 2566 ]33
16 ข่าวประชาสัมพันธ์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 พ.ย. 2566 ]22
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 พ.ย. 2566 ]30
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง.pdf [ 16 พ.ย. 2566 ]25
19 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]24
20 เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน [ 31 ต.ค. 2566 ]27
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]23
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]17
23 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 [ 31 ส.ค. 2566 ]80
24 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 [ 29 ส.ค. 2566 ]38
25 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่3 [ 25 ส.ค. 2566 ]52
26 ประกาศสภาวัฒนธรรมอำเมืองนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำตำบล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]333
27 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 [ 3 ส.ค. 2566 ]71
28 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง)) [ 27 มิ.ย. 2566 ]71
29 ประกาศเทศบาลตำบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 27 มิ.ย. 2566 ]74
30 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลจอหอ แจ้างขอดับกระแสไฟเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 8 มิ.ย. 2566 ]59
31 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 [ 2 มิ.ย. 2566 ]62
32 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ค. 2566 ]68
33 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2566 ]75
34 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]53
35 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]43
36 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]50
37 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]54
38 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 22 มี.ค. 2566 ]67
39 ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]18
40 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2566 ]56
 
หน้า 1|2|3|4|5|6