เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 197 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 29 พ.ย. 2566 ]4
2 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 16 พ.ย. 2566 ]9
3 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง.pdf [ 16 พ.ย. 2566 ]7
4 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจของประชาชน ประจำปีงบประมาณ 2566 [ 3 พ.ย. 2566 ]14
5 เรื่อง มาตรการในการกำกับดูแลควบคุมการใช้อาวุธปืนเพื่อความปลอดภัยของประชาชน [ 31 ต.ค. 2566 ]15
6 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]3
7 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567-2569 [ 9 ต.ค. 2566 ]4
8 ประกาศ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 [ 31 ส.ค. 2566 ]66
9 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นเพื่อประกอบการประเมินผลสัมฤทธิ์ของพระราชบัญญัติชื่อบุคคล พ.ศ.2505 [ 29 ส.ค. 2566 ]25
10 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่3 [ 25 ส.ค. 2566 ]35
11 ประกาศสภาวัฒนธรรมอำเมืองนครราชสีมา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกแม่ดีเด่นประจำตำบล เนื่องในโอกาสวันแม่แห่งชาติ ประจำปี2566 [ 8 ส.ค. 2566 ]297
12 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่3 [ 3 ส.ค. 2566 ]55
13 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งที่ว่าง (ตำแหน่งสายงานผู้บริหารที่ว่าง)) [ 27 มิ.ย. 2566 ]55
14 ประกาศเทศบาลตำบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น เพื่อแต่งตั้งดำรงตำแหน่งที่ว่าง [ 27 มิ.ย. 2566 ]51
15 การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาตำบลจอหอ แจ้างขอดับกระแสไฟเพื่อปรับปรุงระบบไฟฟ้า [ 8 มิ.ย. 2566 ]47
16 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่2 [ 2 มิ.ย. 2566 ]52
17 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 2 [ 30 พ.ค. 2566 ]55
18 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ค. 2566 ]63
19 ประกาศประชาสัมพันธ์ตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2566 [ 21 เม.ย. 2566 ]39
20 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกาศรายชื่อนักเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ภาคเรียนที่1 ประจำปีการศึกษา 2566 [ 10 เม.ย. 2566 ]32
21 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง แผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ. 2565-2566) ฉบับปรับปรุง ครั้งที่ 2/2566 [ 24 มี.ค. 2566 ]38
22 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]40
23 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่นเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งว่าง [ 22 มี.ค. 2566 ]53
24 ช่องทางการร้องเรียนการบริหารบุคคล เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 มี.ค. 2566 ]3
25 ประกาศสำนักทะเบียนอำเภอเมืองนครราชสีมา [ 14 มี.ค. 2566 ]43
26 ประชาสัมพันธ์ตำแหน่งว่างเพื่อรับโอน(ย้าย)พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]42
27 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาล พนักงานส่วนท้องถิ่นอื่น [ 13 มี.ค. 2566 ]48
28 ประกาศผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดนครราชสีมา [ 8 มี.ค. 2566 ]35
29 ขอเชิญร่วมงานรณรงค์เสริมสร้างคุณธรรมและจริยธรรมเพื่อป้องกันการกระทำผิดเกี่ยวกับการขัดกันแห่งผลประโยชน์ [ 8 มี.ค. 2566 ]37
30 แจ้งประกาศคณะกรรมการว่าด้วยสัญญา เรื่อง ให้ธุรกิจการให้ยืมเงินเพื่อบริโภคเป็นธุรกิจที่ควบคุมสัญญา พ.ศ.2565 [ 10 ก.พ. 2566 ]38
31 ประชาสัมพันธ์การรับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2566 ]37
32 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับโอนพนักงานเทศบาล [ 9 ก.พ. 2566 ]44
33 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องขอให้ตรวจสอบรายการที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง ประจำปี 2566 [ 9 ก.พ. 2566 ]43
34 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Protection Policy) [ 1 ก.พ. 2566 ]52
35 ประชาสัมพันธ์ช่องทางตอบแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (EIT) [ 18 ม.ค. 2566 ]40
36 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่องรับโอนพนักงานเทศบาล [ 17 ม.ค. 2566 ]49
37 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่ 1 [ 17 ม.ค. 2566 ]60
38 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.และระบบบำบัดน้ำเสีย ซอย 15 เชื่อมเหมืองยืมบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ม.ค. 2566 ]58
39 อบรมพนักงานในโครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ของคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงาน ลูกจ้างประจำ พนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ม.ค. 2566 ]45
40 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ครั้งที่1 [ 4 ม.ค. 2566 ]57
 
หน้า 1|2|3|4|5