เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ฯลฯ) ประจำปี 2559

    รายละเอียดข่าว

โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ฯลฯ) ประจำปี 2559
จัดขึ้นในวันที่  29  กรกฎาคม 2559  ณ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา เพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้กลุ่มทักษะในการริหารจัดการกลุ่มอย่างเป็นระบบและส่งเสริมการสร้างอาชีพแก่ประชาชนให้มีความเข้มแข็งและดำรงอยู่อย่างยั่งยืน

    เอกสารประกอบ โครงการส่งเสริมกลุ่มอาชีพ(กลุ่มจักสาน กลุ่มตีมีด กลุ่มถักกระเป๋าด้วยเชือกร่ม ฯลฯ) ประจำปี 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 15 ส.ค. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ