เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ

    รายละเอียดข่าว

ประชาสัมพันธ์สร้างความรับรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการจดทะเบียนการก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ เพื่อให้ประชาชนในตำบลบ้านโพธิ์ได้รับทราบโดยทั่วกัน    เอกสารประกอบ

การจดทะเบียนก่อตั้งองค์กรผู้ใช้น้ำ
 
    วันที่ลงข่าว
: 11 มี.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ