เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

    รายละเอียดข่าว

รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน
ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ยื่นใบสมัครและเอกสารต่างๆ 
ตามที่คณะกรรมการสอบคัดเลือกฯ  กำหนดด้วยตนเอง  ตั้งแต่วันที่ ๒๒  กรกฎาคม ๒๕๕๗  ถึงวันที่ ๑๓  สิงหาคม  ๒๕๕๗   ในวันและเวลาราชการ  ได้ที่งานการเจ้าหน้าที่  สำนักปลัดเทศบาล  เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา   จังหวัดนครราชสีมา  โทร. ๐-๔๔๒๐-๖๑๖๘

    เอกสารประกอบ ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 1 ก.ค. 2557
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ