เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์


รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดิอนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จัดจ้าง ในรอบเดิอนตุลาคม 2558 ถึง กันยายน 2559 ประจำปีงบประมาณ 2559
 
    วันที่ลงข่าว
: 30 ก.ย. 2559
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ