เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
41 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล [ 14 ก.พ. 2563 ]152
42 ประกาศ เรื่อง กำหนดพื้นที่ควบคุมเหตุรำคาญ [ 12 ก.พ. 2563 ]157
43 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ม.ค. 2563 ]178
44 ค่าธรรมเนียมที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ [ 6 ม.ค. 2563 ]115
45 เทศบัญญัติสะสมอาหาร [ 6 ม.ค. 2563 ]118
46 เทศบัญญัติค่าขยะ [ 6 ม.ค. 2563 ]136
47 จดหมายข่าว ประจำเดือน กันยายน 2562 [ 27 ธ.ค. 2562 ]142
48 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนผู้อำนวยการกอง ฯ [ 27 ธ.ค. 2562 ]118
49 แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัด [ 27 ธ.ค. 2562 ]117
50 แต่งตั้งพนักงานเทศบาลรักษาราชการแทนปลัดเทศบาล [ 27 ธ.ค. 2562 ]116
51 ประชาสัมพันธ์การขออนุญาตประกอบกิจการตลาด ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 2 ธ.ค. 2562 ]118
52 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานครูเทศบาล [ 26 พ.ย. 2562 ]161
53 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]117
54 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ สำนักปลัด เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ 2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]141
55 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองคลัง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]111
56 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองช่าง เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]117
57 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]120
58 ข้อตกลงการปฏิบัติราชการ กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 [ 4 ต.ค. 2562 ]112
59 การทบทวนเทศบัญญัติที่อยู่ในความรับผิดขอบของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 [ 19 ก.ย. 2562 ]143
60 จดหมายข่าว ประจำเดือน สิงหาคม 2562 [ 13 ก.ย. 2562 ]144
 
|1|2หน้า 3|4|5|6|7|8