เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 

 


  กิจกรรมงดใช้โฟม ลดใช้ถุงพลาสติก หิ้วปิ่นโต โชว์ผ้าถุง และ กิจกรรม 5ส.ภายในสำนักงาน
  โครงการพัฒนาการบริหารจัดการครณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
  โครงการจัดการขยะมูลฝอยในชุมชน ประจำปี 2563


 
พระราชาผู้ทรงธรรม
ค่านิยมไทยสร้างสังคมไทยเป็นสุข กระทรวงวัฒนธรรม

ความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
พอใช้
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555