เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

กองช่าง

 

นายสันติ มรกต
ผู้อำนวยการกองช่างนายอนุสรณ์  พวงในเมือง  

หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและก่อสร้าง
นายสุริยา  เจตน์จำลอง
นายไกรเลิศ ตุ๊ดมะเริง
นางบังอร  หมอดี
นายช่างโยธาชำนาญงาน
นายช่างโยธาชำนาญงาน
เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

 

นายมนตรี ไพดี

 

นายบรรจง งอกโพธิ์
ผู้ช่วยนายช่างโยธา

ผู้ช่วยนายช่างโยธา


 
นายชัยวัฒ บาตรโพธิ์

นายสนั่น   นาคมะเริง


ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
คนงานทั่วไป