เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

สำนักงานเทศบาล

 

 
เวลาทำการ จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 16.30

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์
เลขที่ 432 หมู่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์   อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา

โทรศัพท์: 044-415109
โทรสาร: 044-415110
 

แผนที่อบต.