เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

กองการศึกษานางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


นางสาวอนัญญา  เขียนโพธิ์
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางประภา ประวันนา

นางสาวปรียาภรณ์ กุดนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาวธัญรดี เชยโพธิ์

นางสาวอริศรา สมศักดิ์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

 
นางเฉลียว ดีกลาง

นางกัลญา  เงินโพธิ์
 คนงานทั่วไป

คนครัว