เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 11 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]52
2 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 ต.ค. 2563 ]43
3 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]38
4 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2562 ]49
5 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 20 พ.ย. 2560 ]51
6 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานทั่วไป [ 4 พ.ย. 2560 ]12
7 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]44
8 พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]12
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายบริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]12
10 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายอำนวยการ [ 30 พ.ย. 542 ]14
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานวิชาการ [ 30 พ.ย. 542 ]13