เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
จำนวนผู้เข้าชม
จำนวน คน
ตั้งแต่วันที่ 17 ธันวาคม 2555

หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์
 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับแกะสลัก
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  สิ่ว ,สิ่วเล็บ
ขนาด : 2.3 x 17.3 x 0.3
น้ำหนัก :   
สินค้าจาก :   
ราคา : 200  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายนรินทร์   ของโพธิ์
ที่อยู่ : 50 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  086-260-0229

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับประดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  มีดพกปลายแหลม
ขนาด : 22 x 13.5 ซม.
น้ำหนัก :
สินค้าจาก :
ราคา : 200  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายนรินทร์   ของโพธิ์
ที่อยู่ : 50 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมือง นครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  086-260-0229

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  เครื่องใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  มีดพร้าด้ามยาว
ขนาด :  มีด ยาว 35 ซม.  ด้ามไม้ ยาว 37 ซม.
น้ำหนัก :  8 ขีด รวมด้าม
สินค้าจาก :
ราคา : 300  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายจันทร์   ถางโพธิ์
ที่อยู่ :  41 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  083-365-7496

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  ใช้ทางการเกษตร
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  เคียวด้ามไม้
ขนาด :  33  ซม.
น้ำหนัก :
สินค้าจาก :
ราคา :  300  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายเลิ่ม   ใบโพธิ์
ที่อยู่ :  272  หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  084-828-8739

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  ใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ขวานหัวแหลมด้ามไม้
ขนาด :  8.8 x 17 x 33 ซม.
น้ำหนัก :  9 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  1,000  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายเลิ่ม   ใบโพธิ์
ที่อยู่ :  272  หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  084-828-8739

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  ใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ขวานงัดตะปูด้ามไม้
ขนาด :  8.8 x 17 x 33 ซม.
น้ำหนัก :  9 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  1,000  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายเลิ่ม   ใบโพธิ์
ที่อยู่ :  272  หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  084-828-8739

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับประดับ
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  มีดหางกระรอก
ขนาด :  25.5 x 14.5 ซม.
น้ำหนัก :  5 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  1,500  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายเลิ่ม   ใบโพธิ์
ที่อยู่ :  272  หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  084-828-8739

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน , การเกษตร
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดอีเหรียญ
ขนาด :  27.5 x 41.7 ซม.
น้ำหนัก :  5 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา : 1,000  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายเลิ่ม   ใบโพธิ์
ที่อยู่ :  272  หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  084-828-8739

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  ใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ :  ขวานหัวแหลมด้ามไม้ , ขวานงัดตะปูด้ามไม้
ขนาด :  8.8 x 17 x 33 ซม.
น้ำหนัก :  9 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  1,000   บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายเลิ่ม   ใบโพธิ์
ที่อยู่ :  272  หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  084-828-8739

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดโต้หัวมน
ขนาด :  43.5 ซม.
น้ำหนัก :  5 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  390   บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายสุรกาญจน์   ดีกลาง
ที่อยู่ :  148 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  083-018-6938

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดโต้หัวตัด
ขนาด :  43 ซม.
น้ำหนัก : 6 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :   390   บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายสุรกาญจน์   ดีกลาง
ที่อยู่ :  148 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  083-018-6938

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดพร้าขอบ้อง
ขนาด :  42 ซม.
น้ำหนัก : 6 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :   390   บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายสุรกาญจน์   ดีกลาง
ที่อยู่ :  148 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  083-018-6938

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดโต้หัวมน , มีดโต้หัวตัด , มีดพร้าขอบ้อง
ขนาด :  43 ซม.
น้ำหนัก :  5 - 6 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :   390    บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายสุรกาญจน์   ดีกลาง
ที่อยู่ :  148 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  083-018-6938

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดบางปลายแหลม , มีดบางปลายตัด
ขนาด :  21.5 x 16 ซม. , 19 x 15 ซม.
น้ำหนัก :  4 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  200  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายจุล   ขอเหล็กกลาง
ที่อยู่ :  42 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  081-073-9528

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในการเกษตร
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดขอถางหญ้ามีด้าม , ไม่มีด้าม
ขนาด :  19 x 15 ซม.
น้ำหนัก :  10 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา : 300 , 250  บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายจุล   ขอเหล็กกลาง
ที่อยู่ :  42 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  081-073-9528

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดโต้ด้ามหัวตัด
ขนาด :  34.5 x 24.5 ซม.
น้ำหนัก :  8 ขีด
สินค้าจาก :
ราคา :  250   บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายจุล   ขอเหล็กกลาง
ที่อยู่ :  42 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  081-073-9528

 
ประเภทผลิตภัณฑ์ :  สำหรับใช้ในครัวเรือน
ชื่อผลิตภัณฑ์ : มีดเหลาตอกด้ามไม้
ขนาด :  15.5 x 40 ซม.
น้ำหนัก :  3 ขีด รวมด้าม
สินค้าจาก :
ราคา :            บาท
สถานที่จัดจำหน่าย :
ชื่อ :  นายจำเนียร   จอนโพธิ์
ที่อยู่ :  104 หมู่ 8  ตำบลบ้านโพธิ์  อำเภอเมืองนครราชสีมา  จังหวัดนครราชสีมา
เบอร์โทร :  085-770-3299