เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเปลี่ยนสายงานผู้บริหารเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่างสายงาน ของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ก.ค. 2557 ]159
122 การจัดเก็บภาษีเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 พ.ค. 2557 ]161
123 คำแนะนำการขออนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ต่อเติมอาคาร [ 1 พ.ค. 2557 ]170
124 ประรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2557 ]161
125 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 30 เม.ย. 2557 ]159
126 เรียกประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ สมัยแรก ประจำปี 2556 [ 1 เม.ย. 2557 ]160
127 กำหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญ ประจำปี 2556 [ 3 มี.ค. 2557 ]162
128 ประกาศ เรื่อง มอบหมายให้พนักงานเทศบาลเป็นพนักงานเจ้าหน้าที่และนายทะเบียนพานิชย์ [ 15 ม.ค. 2557 ]154
129 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิิ์ [ 15 ม.ค. 2557 ]165
130 รับลงทะเบียนผู้สูงอายุ อายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ [ 30 ต.ค. 2556 ]164
131 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ศพด.พนมวัน [ 29 ก.ค. 2556 ]134
132 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]152
133 สอบราคาจ้างเหมาก่อถนน คสล.ซอยพัฒนา 1,2 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ค. 2556 ]158
134 แผนพัฒนาสามปี พ.ศ.2557-2559 [ 5 มิ.ย. 2556 ]153
135 การมอบอำนาจของนายกเทศมนตรีให้ปลัดเทศบาลปฏิบัติราชการแทน [ 24 พ.ค. 2556 ]153
136 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านบูรณะพานิชย์ [ 7 พ.ค. 2556 ]141
137 การกำหนดสมัยประชุม ประจำปี 2555 [ 25 เม.ย. 2556 ]154
138 เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ สมัยสามัญสมัยที่ 2/2555 [ 25 เม.ย. 2556 ]165
139 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้งานไม่ได้ จำนวน ๓ รายการ [ 26 ก.พ. 2556 ]158
140 เชิญร่วมงานวันเด็กแห่งชาติ 2556 [ 3 ม.ค. 2556 ]146
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8