เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข้อมูลทั้งหมด 147 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
101 ประกาศกำหนดวัน เวลาและเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 23 ธ.ค. 2558 ]149
102 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 2 ธ.ค. 2558 ]147
103 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 4 พ.ย. 2558 ]158
104 การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้าม สระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 28 ต.ค. 2558 ]150
105 โครงการควบคุมและป้องกันโรคไข้เลือดออก ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]206
106 การกำหนดหลักเกณฑ์การใช้สิ้นเปลืองเชื้อเพลิงของทางราชการ ประจำปี 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]140
107 ประกาศกำหนดปริมาณน้ำมันเชื้อเพลิงที่จะจ่ายให้รถแต่ละคัน ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 1 ต.ค. 2558 ]146
108 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 2 ก.ย. 2558 ]126
109 ประชาสัมพันธ์ การกำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน ครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางทุ่งสีทอง หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 เม.ย. 2558 ]143
110 รายงานผลการปฏิบัติตามแผนการจัดซื้อ/จัดจ้าง ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2558 [ 31 มี.ค. 2558 ]146
111 ประกาศรับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาล ตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 30 มี.ค. 2558 ]162
112 ประกาศ กำหนด วัน การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 [ 10 มี.ค. 2558 ]153
113 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 23 ม.ค. 2558 ]187
114 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การับสมัครสอบคัดเลือกพนักงานเทศบาลตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร [ 5 ม.ค. 2558 ]177
115 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๑ จำนวน ๒ โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]160
116 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๒ จำนวน ๑ โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]164
117 ประชาสัมพันธ์การรับโอน (ย้าย) พนักงานเทศบาลสามัญตำแหน่งสายงานผู้บริหารและตำแหน่งสายงานผู้ปฏิบัติ [ 11 พ.ย. 2557 ]164
118 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 2557 ถึง กันยายน 2557 ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 30 ต.ค. 2557 ]161
119 รายงานทางการเงินประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ [ 20 ต.ค. 2557 ]159
120 ประกาศ เรื่อง การปรับลดระยะเวลาการปฏิบัติราชการเพื่อบริการประชาชน [ 10 ต.ค. 2557 ]160
 
|1|2|3|4|5หน้า 6|7|8