เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]97
2 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]97
3 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]113
4 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]117
5 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]174
6 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]156
7 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]176
8 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]150
9 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]165
10 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กนกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]159
11 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถถุนายน พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]139
12 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]176
13 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]187
14 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]196
15 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]200
16 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]188
17 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]198
18 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]134
19 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]214
20 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]202
 
หน้า 1|2