เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์
ข้อมูลทั้งหมด 34 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม พ.ศ. 2565 [ 4 เม.ย. 2565 ]75
2 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2565 [ 10 มี.ค. 2565 ]75
3 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม พ.ศ. 2565 [ 10 ก.พ. 2565 ]90
4 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564 [ 12 ม.ค. 2565 ]95
5 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 [ 7 ธ.ค. 2564 ]150
6 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2564 [ 8 พ.ย. 2564 ]133
7 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]142
8 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 20 ต.ค. 2564 ]128
9 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน สิงหาคม พ.ศ. 2564 [ 10 ก.ย. 2564 ]140
10 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กนกฎาคม พ.ศ. 2564 [ 11 ส.ค. 2564 ]136
11 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน มิถถุนายน พ.ศ. 2564 [ 8 ก.ค. 2564 ]118
12 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2564 [ 11 มิ.ย. 2564 ]142
13 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มีนาคม 2564 [ 16 เม.ย. 2564 ]166
14 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2564 [ 11 มี.ค. 2564 ]175
15 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน มกราคม 2564 [ 10 ก.พ. 2564 ]176
16 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ธันวาคม 2563 [ 4 ม.ค. 2564 ]164
17 สถิติเรื่องร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2563 [ 16 ธ.ค. 2563 ]173
18 สถิติเรื่องร้องเรียน - ร้องทุกข์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 8 ธ.ค. 2563 ]112
19 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2563 [ 6 พ.ย. 2563 ]180
20 สถิติร้องเรียน-ร้องทุกข์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ.2563 [ 8 ต.ค. 2563 ]181
 
หน้า 1|2