เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 13 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 10 ก.พ. 2565 ]50
2 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]48
3 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]197
4 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 ต.ค. 2563 ]192
5 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]168
6 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2562 ]184
7 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 20 พ.ย. 2560 ]188
8 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานทั่วไป [ 4 พ.ย. 2560 ]150
9 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]186
10 พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]129
11 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายบริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]144
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายอำนวยการ [ 30 พ.ย. 542 ]131
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานวิชาการ [ 30 พ.ย. 542 ]138