เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
ข้อมูลทั้งหมด 14 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 [ 4 ม.ค. 2566 ]31
2 แผนพัฒนาบุคลากร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2566 [ 10 ก.พ. 2565 ]130
3 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 [ 21 ต.ค. 2564 ]136
4 หลักเกณฑ์ประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]287
5 คู่มือการประเมินผลการปฏิบัติงานในระบบแท่ง [ 1 ต.ค. 2563 ]268
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากร [ 1 ต.ค. 2563 ]269
7 นโยบายและกลยุทธ์การบริหารงานทรัพยากรบุคคล [ 30 ต.ค. 2562 ]266
8 ประชาสัมพันธ์การรับโอน(ย้าย) พนักงานเทศบาล [ 20 พ.ย. 2560 ]320
9 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานทั่วไป [ 4 พ.ย. 2560 ]264
10 แผนอัตรากำลัง 3 ปี (ปีงบประมาณ 2561 - 2563) [ 2 ต.ค. 2560 ]273
11 พจนานุกรมสมรรถนะข้าราชการท้องถิ่น [ 30 พ.ย. 542 ]201
12 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายบริหาร [ 30 พ.ย. 542 ]221
13 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายอำนวยการ [ 30 พ.ย. 542 ]210
14 มาตรฐานกำหนดตำแหน่ง สายงานวิชาการ [ 30 พ.ย. 542 ]219