เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะค่า-บ้านลองตอง จำนวน 22 จุด [ 8 ก.พ. 2561 ]293
142 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางบ้านมะค่า-บ้านลองตอง จำนวน 22 จุด [ 31 ม.ค. 2561 ]253
143 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านมะค่า-บ้านลองตอง จำนวน 22 จุด [ 31 ม.ค. 2561 ]320
144 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 30 ม.ค. 2561 ]213
145 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ 10 [ 30 ม.ค. 2561 ]263
146 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ม.ค. 2561 ]213
147 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ม.ค. 2561 ]269
148 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ที่ 10 [ 9 ม.ค. 2561 ]213
149 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ม.ค. 2561 ]204
150 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ม.ค. 2561 ]255
151 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยซอยรอยต่อสามแยกบายพาส ไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 9 ม.ค. 2561 ]203
152 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสระพระอยู่กรรม บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2561 ]302
153 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2561 ]215
154 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]252
155 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]214
156 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 [ 5 ม.ค. 2561 ]197
157 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]213
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ธ.ค. 2560 ]260
159 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ธ.ค. 2560 ]202
160 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ธ.ค. 2560 ]277
161 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 9 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]277
162 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 8 ธ.ค. 2560 ]226
163 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]278
164 ราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]220
165 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]293
166 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]277
167 ราคากลาง ปร.4 ปร.5 และราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได หมูที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2560 ]256
168 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]267
169 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]328
170 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]207
171 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านยหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]230
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]254
173 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]209
174 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]217
175 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย9 หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]203
176 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]212
177 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทอม 1/2560 จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]207
178 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดเทอม 1/2560 จำนวน 133 วัน [ 1 พ.ย. 2560 ]264
179 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ (นมโรงเรียน) จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]211
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 2 ต.ค. 2560 ]279
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17