เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 666 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
141 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ที่ 10 [ 9 ม.ค. 2561 ]199
142 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ม.ค. 2561 ]190
143 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ม.ค. 2561 ]244
144 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยซอยรอยต่อสามแยกบายพาส ไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 9 ม.ค. 2561 ]192
145 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสระพระอยู่กรรม บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2561 ]290
146 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2561 ]203
147 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]240
148 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]199
149 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 [ 5 ม.ค. 2561 ]188
150 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]199
151 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ธ.ค. 2560 ]244
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ธ.ค. 2560 ]194
153 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ธ.ค. 2560 ]262
154 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 9 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]264
155 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 8 ธ.ค. 2560 ]215
156 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]263
157 ราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]208
158 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]278
159 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]262
160 ราคากลาง ปร.4 ปร.5 และราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได หมูที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2560 ]243
161 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]254
162 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]291
163 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]194
164 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านยหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]211
165 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]240
166 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]197
167 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]203
168 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย9 หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]192
169 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]199
170 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทอม 1/2560 จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]194
171 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดเทอม 1/2560 จำนวน 133 วัน [ 1 พ.ย. 2560 ]249
172 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ (นมโรงเรียน) จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]198
173 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 2 ต.ค. 2560 ]264
174 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]201
175 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) ช่วงปิดเทอม 1/2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]195
176 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือน ตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]197
177 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง [ 2 ต.ค. 2560 ]209
178 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดทำแผน [ 2 ต.ค. 2560 ]203
179 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]203
180 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]196
 
|1|2|3|4|5|6|7หน้า 8|9|10|11|12|13|14|15|16|17