เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง


เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยคูกลาง บ้านมะค่าพัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ถึงสายบ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ

เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่ายการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายซอยคูกลาง บ้านมะค่าพัฒนาหมู่ที่ ๑๐ ถึงสายบ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์
 
    วันที่ลงข่าว
: 6 ก.ย. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ