เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
121 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ.2562 ถึง มีนาคม 2562) [ 4 ม.ค. 2562 ]242
122 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 [ 4 ม.ค. 2562 ]266
123 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน 4 แห่ง ในเขตตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 2561 ]228
124 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ในตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 2561 ]285
125 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]221
126 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ก.ย. 2561 ]253
127 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 14 ก.ย. 2561 ]272
128 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยกพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2561 ]271
129 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 5 ก.ย. 2561 ]213
130 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2561 ]217
131 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2561 ]276
132 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]285
133 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]267
134 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]212
135 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]216
136 ปร 4 ปร 5 โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]286
137 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]278
138 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 [ 29 ส.ค. 2561 ]267
139 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2561 ]212
140 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]269
141 ปร 6 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]221
142 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน [ 15 ส.ค. 2561 ]243
143 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 25 พ.ค. 2561 ]274
144 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ค. 2561 ]278
145 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2561 ]262
146 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่า [ 15 พ.ค. 2561 ]293
147 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไป วัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2561 ]208
148 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ัำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 9 พ.ค. 2561 ]208
149 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 9 พ.ค. 2561 ]237
150 ประกาศร่างขอบแขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 9 พ.ค. 2561 ]214
151 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 20 เม.ย. 2561 ]269
152 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [ 17 เม.ย. 2561 ]257
153 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 29 มี.ค. 2561 ]213
154 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูและวางท่อ หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]212
155 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูและวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ซอยรวมใจ ๑ (หน้าวัดลองตองไปลำเหมืองยืมชลประทาน) หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]257
156 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 มี.ค. 2561 ]276
157 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 12 ก.พ. 2561 ]262
158 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ 10 [ 12 ก.พ. 2561 ]270
159 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลำเหมืองชลประทาน ไปสาย ฉ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.พ. 2561 ]215
160 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลำเหมืองชลประทาน ไปสาย ฉ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.พ. 2561 ]219
 
|1|2|3|4|5|6หน้า 7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17