เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
321 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงกาารติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายทางรริมทางเดินรอบสระหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 มิ.ย. 2556 ]49
322 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ รอบสระหนองบัว หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 มิ.ย. 2556 ]47
323 โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ซอย 8 บ้านมะค่าพัฒนาหมู่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 มิ.ย. 2556 ]48
324 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2คัน [ 12 มิ.ย. 2556 ]45
325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2คัน [ 12 มิ.ย. 2556 ]48
326 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 บ้านบูรณะพานิชย์ [ 7 มิ.ย. 2556 ]141
327 สอบราคาจ้างเหมาโครงการติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายทางริมทางเดินรอบสระหนองบัวหมู่ที่ 8 [ 3 มิ.ย. 2556 ]44
328 ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถบรรทุก(ดีเซล)ขนาด 1 ตัน ขับเคลื่อน 2 ล้อ แบบดับเบิ้ลแคบ จำนวน 2 คัน [ 27 พ.ค. 2556 ]44
329 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็กสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จำนวน 61 รายการ [ 21 พ.ค. 2556 ]43
330 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก [ 2 พ.ค. 2556 ]49
331 โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ 8 บ้านหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ รวม 2 โครงการ [ 26 มี.ค. 2556 ]50
332 ขายทอดตลาดพัสดุครุภัณฑ์ที่ชำรุด เสื่อมสภาพ และใช้งานไม่ได้ จำนวน ๓ รายการ [ 26 ก.พ. 2556 ]44
333 โครงการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน [ 3 ม.ค. 2556 ]48
334 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]38
335 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านผู้ใหญ่หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง [ 30 พ.ย. 542 ]48
336 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 3 [ 30 พ.ย. 542 ]45
337 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 4 [ 30 พ.ย. 542 ]47
338 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน รวม 1 วัน [ 30 พ.ย. 542 ]45
339 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน รวม 1 วัน [ 30 พ.ย. 542 ]44
340 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน [ 30 พ.ย. 542 ]44
341 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง-ศรีพัฒนา บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 542 ]184
342 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ รวมจำนวน ๒ โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]44
343 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]194
344 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]32
345 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 2 [ 30 พ.ย. 542 ]45
346 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 30 พ.ย. 542 ]45
347 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 พ.ย. 542 ]44
348 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 30 พ.ย. 542 ]50
349 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 542 ]42
350 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 542 ]40
351 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จากศาลาหน้าย่าโมไปสระขวัญ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 542 ]61
352 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 542 ]45
353 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ประกวดราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยประทุมบูรพา 1 หมู่ที่ 8 ไปซอยเอกรัฐ หมู่ที่ 9 [ 30 พ.ย. 542 ]27
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16หน้า 17