เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล. หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ส.ค. 2560 ]169
302 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ส.ค. 2560 ]166
303 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมืองไป สาย ฉ หมู่ที่ 7 [ 15 ส.ค. 2560 ]157
304 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางบสายหน้าโรงเรียนบ้านลองตอง หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 7 ส.ค. 2560 ]155
305 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2560 ]182
306 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ส.ค. 2560 ]147
307 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเหรียญ – นางแจ่ม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ก.ค. 2560 ]158
308 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางโนนสระอา หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ก.ค. 2560 ]154
309 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการปรับเกลี่ยผิวทางถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือถึงเขตติดต่อตำบลตลาด หมู่ที่ 5 [ 28 มิ.ย. 2560 ]153
310 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง ซ่อมแซมรถบรรทุกขยะ หมายเลขทะเบียน 85-6145 นครราชสีมา [ 5 มิ.ย. 2560 ]155
311 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลาง(ราคากลาง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน [ 24 พ.ค. 2560 ]161
312 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) หมู่ที่ 10 [ 8 พ.ค. 2560 ]172
313 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) หมู่ที่ 10 [ 4 พ.ค. 2560 ]177
314 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนพฤษภาคม 2560 [ 28 เม.ย. 2560 ]164
315 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 จำนวน 2 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ]157
316 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/2 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 และโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 5 (ย่าสงวน) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 รวม 2 โครงการ [ 19 เม.ย. 2560 ]155
317 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมีนาคม 2560 [ 31 มี.ค. 2560 ]155
318 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]153
319 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]153
320 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางไปที่สาธารณะป่าช้า หมุ่ที่ 7 [ 22 มี.ค. 2560 ]151
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32