เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 672 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.พ. 2557 ]38
302 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.พ. 2557 ]46
303 โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ม.ค. 2557 ]40
304 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ม.ค. 2557 ]98
305 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 [ 27 ม.ค. 2557 ]46
306 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 2 [ 27 ม.ค. 2557 ]47
307 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิิ์ [ 15 ม.ค. 2557 ]31
308 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 3 จำนวน 3 โครงการ [ 15 ม.ค. 2557 ]47
309 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังเอเทค บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยสลักได หมู่ 5 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 9 ม.ค. 2557 ]84
310 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2557 ]55
311 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2557 ]44
312 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 26 ธ.ค. 2556 ]44
313 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเอเทค หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 20 ธ.ค. 2556 ]43
314 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 28 ต.ค. 2556 ]52
315 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]48
316 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 255 ถึง กันยายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]31
317 กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ก.ย. 2556 ]48
318 ประชาสัมพันธ์การตรวจรับการจ้าง โครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ถนนสายหน้า รร บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 25 ก.ย. 2556 ]43
319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 2 บ้านผู้ใหญ่ หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง [ 6 ก.ย. 2556 ]64
320 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.ครั้งที่ 2 [ 6 ก.ย. 2556 ]45
321 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.ครั้งที่ 2 [ 6 ก.ย. 2556 ]47
322 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรรามถึงสระแก้ว(พร้อมตีเส้นจราจร) บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 30 ส.ค. 2556 ]123
323 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรรามถึงสระแก้ว(พร้อมตีเส้นจราจร) บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 30 ส.ค. 2556 ]44
324 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมืองไทรทอง หมู่ที่ 7 บ้านแสนเมือง ตำบลบ้านโพธิ์ [ 28 ส.ค. 2556 ]46
325 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 28 ส.ค. 2556 ]49
326 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ศพด.พนมวัน (ครั้งที่ 2) [ 22 ส.ค. 2556 ]45
327 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. ซอย 2 ตรงข้ามบ้านผู้ใหญ่ บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ส.ค. 2556 ]46
328 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.ถนนศรรามถึงสระแก้ว (พร้อมตีเส้นจราจร) บ้านโตนด หมู่ที่ ๒ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2556 ]49
329 สอบราคาจ้างเหมาซ่อมสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 ก.ค. 2556 ]51
330 ประกาศสอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมืองไทรทอง หมู่ที่ 7 บ้านแสนเมือง [ 29 ก.ค. 2556 ]48
331 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ศพด.พนมวัน [ 29 ก.ค. 2556 ]35
332 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างอ่างล้างหน้า คสล.พร้อมก่อสร้างหลังคาคลุมอ่างล้างหน้า ศพด.พนมวัน [ 29 ก.ค. 2556 ]46
333 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 และหมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงการ [ 12 ก.ค. 2556 ]50
334 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรณะร่วมใจ 13 [ 10 ก.ค. 2556 ]116
335 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 โครงการ [ 10 ก.ค. 2556 ]40
336 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ซอย 8 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 27 มิ.ย. 2556 ]46
337 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ซอย 8 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 27 มิ.ย. 2556 ]47
338 สอบราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรณะร่วมใจ 13(ไปเหมืองกระทุ่ม) บ้านบูรณพานิชย์ หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 25 มิ.ย. 2556 ]52
339 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.บ้านลองตอง หมู่ที่ 9 จำนวน 2 โครงการ [ 25 มิ.ย. 2556 ]57
340 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงกาารติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะ สายทางรริมทางเดินรอบสระหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 มิ.ย. 2556 ]48
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15หน้า 16|17