เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย 1/1 (บ้านยายแต้) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธํิ์ [ 21 ก.ค. 2557 ]46
282 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1(บ้านยายแต้) หมู่ที่ 4 [ 21 ก.ค. 2557 ]249
283 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ 3 บ้านบูรณพานิชย์ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ก.ค. 2557 ]48
284 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 21 ก.ค. 2557 ]53
285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ช่วงรอยต่อหลังโรงงานเคทีเอ็ม) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ค. 2557 ]48
286 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ [ 2 ก.ค. 2557 ]49
287 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง-ศรีพัฒนา บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 มิ.ย. 2557 ]47
288 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 มิ.ย. 2557 ]48
289 ประกาศรายชื่อผู้ชนะ โครงการจัดสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จำนวน 6 รายการ [ 10 มิ.ย. 2557 ]96
290 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการจัดสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก เครื่องเล่นเสริมพัฒนาการสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จำนวน 6 รายการ [ 10 มิ.ย. 2557 ]48
291 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 6 มิ.ย. 2557 ]44
292 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 รายการ [ 5 มิ.ย. 2557 ]51
293 สอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน วัสดุการศึกษาเด็กเล็ก และเครื่องเล่นเสริมพัฒนาการ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน จำนวน ๖ รายการ [ 26 พ.ค. 2557 ]51
294 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล. จำนวน ๒ โครงการ [ 21 พ.ค. 2557 ]48
295 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา (เริ่มจากรอยต่อถนน คสล. หน้าบ้านกำนัน) บ้านแสนเมือง หมู่ที่ ๗ [ 21 พ.ค. 2557 ]106
296 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการก่อสรางรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 19 พ.ค. 2557 ]46
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนนอ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 [ 15 พ.ค. 2557 ]98
298 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 10 หมู่่ที่ 8 [ 15 พ.ค. 2557 ]47
299 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 4 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2557 ]46
300 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 4 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2557 ]89
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 พ.ค. 2557 ]45
302 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง-ศรีพัฒนา(เริ่มจากรอยต่อถนน คสล.หน้าบ้านกำนัน) [ 1 พ.ค. 2557 ]45
303 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กพนมวัน ประจำปีการศึกษา 1/2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]91
304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาโครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กพนมวัน ประจำปีการศึกษา 1/2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]41
305 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 28 เม.ย. 2557 ]47
306 ประกาศเปลี่ยนแปลงก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางหมู่ ๑ ไปหมู่ที่ ๔ บ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 28 เม.ย. 2557 ]48
307 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 24 เม.ย. 2557 ]93
308 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางหมู่ ๑ ไปหมู่ที่ ๔ บ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 24 เม.ย. 2557 ]102
309 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ [ 10 เม.ย. 2557 ]47
310 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 มี.ค. 2557 ]90
311 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 4 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2557 ]47
312 กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ [ 21 มี.ค. 2557 ]33
313 กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ [ 21 มี.ค. 2557 ]91
314 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน [ 5 มี.ค. 2557 ]46
315 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 3 โครงการ [ 5 มี.ค. 2557 ]50
316 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 5 มี.ค. 2557 ]232
317 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 3 [ 24 ก.พ. 2557 ]49
318 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 4 [ 24 ก.พ. 2557 ]45
319 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน รวม 2 วัน [ 21 ก.พ. 2557 ]49
320 ประกาศรายผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน รวม 2 วัน [ 21 ก.พ. 2557 ]51
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17