เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 655 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 4 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2557 ]30
282 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 4 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2557 ]70
283 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง - ศรีพัฒนา หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 พ.ค. 2557 ]29
284 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง-ศรีพัฒนา(เริ่มจากรอยต่อถนน คสล.หน้าบ้านกำนัน) [ 1 พ.ค. 2557 ]27
285 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์โครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กพนมวัน ประจำปีการศึกษา 1/2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]71
286 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคาโครงการจ้างประกอบอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กพนมวัน ประจำปีการศึกษา 1/2557 [ 30 เม.ย. 2557 ]27
287 เปลี่ยนแปลงประกาศสอบราคาจ้างเหมาสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 28 เม.ย. 2557 ]30
288 ประกาศเปลี่ยนแปลงก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางหมู่ ๑ ไปหมู่ที่ ๔ บ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 28 เม.ย. 2557 ]27
289 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา ๑๐ หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 24 เม.ย. 2557 ]74
290 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.สายทางหมู่ ๑ ไปหมู่ที่ ๔ บ้านยุ้ง หมู่ที่ ๑ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 24 เม.ย. 2557 ]82
291 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๑/๒๕๕๗ [ 10 เม.ย. 2557 ]28
292 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล.สายทางซอยบูรพา 10 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 มี.ค. 2557 ]69
293 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางหมู่ที่ 1 ไปหมู่ที่ 4 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 [ 27 มี.ค. 2557 ]28
294 กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ [ 21 มี.ค. 2557 ]12
295 กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการก่อสร้างถนน จำนวน ๒ โครงการ [ 21 มี.ค. 2557 ]68
296 สอบราคาจ้างเหมาโครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 6 คัน [ 5 มี.ค. 2557 ]27
297 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 3 โครงการ [ 5 มี.ค. 2557 ]28
298 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 5 มี.ค. 2557 ]210
299 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 3 [ 24 ก.พ. 2557 ]26
300 ประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 4 [ 24 ก.พ. 2557 ]27
301 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมารถปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน รวม 2 วัน [ 21 ก.พ. 2557 ]28
302 ประกาศรายผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ 2 ชั้น 8 ล้อ จำนวน 5 คัน รวม 2 วัน [ 21 ก.พ. 2557 ]31
303 ประกาศสอบราคาจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศ ๒ ชั้น ๘ ล้อ จำนวน ๕ คัน (VIP) [ 5 ก.พ. 2557 ]27
304 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.พ. 2557 ]19
305 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 4 ก.พ. 2557 ]26
306 โครงการก่อสร้างถนน คสล. โครงการชุดที่ ๓ จำนวน ๓ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ม.ค. 2557 ]23
307 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ ๔ จำนวน ๑ โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 30 ม.ค. 2557 ]78
308 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 [ 27 ม.ค. 2557 ]26
309 กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 2 [ 27 ม.ค. 2557 ]26
310 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงก่อสร้างถนน คสล.ซอย 10 บายพาส หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิิ์ [ 15 ม.ค. 2557 ]14
311 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 3 จำนวน 3 โครงการ [ 15 ม.ค. 2557 ]29
312 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยหลังเอเทค บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยสลักได หมู่ 5 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 9 ม.ค. 2557 ]66
313 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2557 ]37
314 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 3 ม.ค. 2557 ]26
315 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการก่อสร้าง ถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 26 ธ.ค. 2556 ]26
316 โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยเอเทค หมู่ที่ 4 และโครงการก่อสร้างถนนดิน ซอยสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 20 ธ.ค. 2556 ]25
317 ประกาศการจัดทำแผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2557 [ 28 ต.ค. 2556 ]31
318 ประกาศการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 [ 11 ต.ค. 2556 ]28
319 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน (สขร.) ระหว่างเดือน ตุลาคม 255 ถึง กันยายน 2556 ประจำปีงบประมาณ 2556 [ 1 ต.ค. 2556 ]12
320 กำหนด วัน เวลา การตรวจรับงาน โครงการซ่อมสร้างทางผิวจราจรแบบ คสล.ถนนสายหน้าโรงเรียนบ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ก.ย. 2556 ]27
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17