เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
281 ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ผ่านระบบสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง [ 2 ต.ค. 2560 ]165
282 ประกาศใช้แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 ตามประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการจัดทำแผน [ 2 ต.ค. 2560 ]161
283 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้าง ที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]159
284 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาประกอบอาหารกลางวัน ศพด.พนมวัน 2 ต.ค.60 ถึง 30 มี.ค.60 รวม 122 วัน [ 2 ต.ค. 2560 ]156
285 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาผู้ปฏิบัติงานผลิตและซ่อมแซมบำรุงระบบประปา จำวน 1 อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]166
286 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง คนงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]172
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมาครงานทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา [ 2 ต.ค. 2560 ]146
288 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๒ เครื่อง สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]159
289 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา กองสาธารณสุข [ 2 ต.ค. 2560 ]164
290 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง จ้างเหมาผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ กองสาธารณสุขฯ [ 2 ต.ค. 2560 ]152
291 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]157
292 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาสำหรับการจ้างเหมาบริการบุคคล ตำแหน่ง พนักงานดับเพลิง จำนวน 4 อัตรา สำนักปลัด [ 2 ต.ค. 2560 ]149
293 เผยแพร่ผลการปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ไตรมาสที่ 4 (ก.ย.60-ก.ย.60) ปีงบประมาณ 2560 [ 29 ก.ย. 2560 ]154
294 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 15 ก.ย. 2560 ]164
295 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]178
296 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปบ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2560 ]152
297 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 โครงการ หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 25 ส.ค. 2560 ]171
298 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อเครื่องรับส่งวิทยุ จำนวน 2 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]160
299 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแผร่ จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]164
300 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง จัดซื้อครุภัณฑ์ งานบ้านงานครัว จำนวน 1 รายการ [ 21 ส.ค. 2560 ]162
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14หน้า 15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32