เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 666 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 วิธีการคำรวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2557 ]95
262 ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]81
263 ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุดที่ 2 จำนวน 1 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]32
264 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]35
265 ประกาศรายชื่อผู้นะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 17 ธ.ค. 2557 ]159
266 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คนล.ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ หมูที่ 8 ตำบลบานโพธิ์ [ 17 ธ.ค. 2557 ]162
267 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา (หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 17 ธ.ค. 2557 ]96
268 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ [ 28 พ.ย. 2557 ]90
269 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]34
270 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]68
271 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา (หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 24 พ.ย. 2557 ]90
272 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอยรวมใจพัฒนา (หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึง รร.ตำบลบ้านโพธิ์) [ 24 พ.ย. 2557 ]37
273 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 พ.ย. 2557 ]37
274 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 (รอยต่อถนน คสล.เดิมหน้าศาลตาปู่ ) [ 21 พ.ย. 2557 ]41
275 เผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ [ 21 พ.ย. 2557 ]37
276 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 21 พ.ย. 2557 ]36
277 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวั นประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ย. 2557 ]35
278 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ย. 2557 ]32
279 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 [ 4 พ.ย. 2557 ]37
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 [ 4 พ.ย. 2557 ]34
281 รายงานผลการสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีสอบราคา [ 4 พ.ย. 2557 ]42
282 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]136
283 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]39
284 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]34
285 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 16 ต.ค. 2557 ]34
286 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 14 ต.ค. 2557 ]34
287 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 14 ต.ค. 2557 ]33
288 เผยแพร่่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ย. 2557 ]40
289 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 21 ส.ค. 2557 ]163
290 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา ๑๑ (ช่วงรอยต่อหลังโรงงานเคทีเอ็ม) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ส.ค. 2557 ]43
291 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ รวมจำนวน ๒ โครงการ [ 28 ก.ค. 2557 ]38
292 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ครั้งที่ ๒) [ 22 ก.ค. 2557 ]39
293 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ ๓ บ้านบูรณพานิชย์ ตำบลบ้านโพธํิ์ [ 21 ก.ค. 2557 ]36
294 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอย 1/1 (บ้านยายแต้) หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธํิ์ [ 21 ก.ค. 2557 ]35
295 ตารางแสงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ใช้ในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 1/1(บ้านยายแต้) หมู่ที่ 4 [ 21 ก.ค. 2557 ]239
296 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ 3 บ้านบูรณพานิชย์ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 ก.ค. 2557 ]37
297 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาในงานก่อสร้าง หมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 7 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 21 ก.ค. 2557 ]41
298 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาในงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ช่วงรอยต่อหลังโรงงานเคทีเอ็ม) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 21 ก.ค. 2557 ]37
299 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด จำนวน ๒ รายการ [ 2 ก.ค. 2557 ]36
300 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยแสนเมือง-ศรีพัฒนา บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 มิ.ย. 2557 ]37
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17