เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ราคากลาง ปร.4 และ ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]167
262 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ [ 1 ธ.ค. 2560 ]192
263 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ธ.ค. 2560 ]182
264 ราคากลาง ปร.4 ปร.5 และราคาพาณิชย์จังหวัดนครราชสีมา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได หมูที่ 5 [ 1 ธ.ค. 2560 ]165
265 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 หมู่ที่ 1 บ้านยุ้ง ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]170
266 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]177
267 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ประปา หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]149
268 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอยประปา หมู่ที่ 8 บ้านยหนองบัว ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]172
269 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 3 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2560 ]165
270 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]153
271 ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 พ.ย. 2560 ]161
272 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย9 หมู่ที่ 10 บ้านมะค่าพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]148
273 ราคากลางโครงการก่อสร้างบูรณะและซ่อมแซม ถนน คสล.ซอย 9 หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 16 พ.ย. 2560 ]161
274 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน เทอม 1/2560 จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]153
275 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงเปิดเทอม 1/2560 จำนวน 133 วัน [ 1 พ.ย. 2560 ]172
276 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการจัดซื้อ (นมโรงเรียน) จำนวน 4 โรงเรียน [ 1 พ.ย. 2560 ]153
277 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 2 ต.ค. 2560 ]180
278 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือนตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]158
279 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) ช่วงปิดเทอม 1/2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]151
280 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อพัสดุส่งเสริมและพัฒนาด้านการเกษตร (นมโรงเรียน) สำหรับโรงเรียนจำนวน 4 แห่ง ช่วงปิดเทอมเดือน ตุลาคม 2560 [ 2 ต.ค. 2560 ]157
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32