เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
261 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 23 ม.ค. 2558 ]44
262 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 1 [ 19 ม.ค. 2558 ]49
263 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 2 [ 19 ม.ค. 2558 ]43
264 ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 7 ม.ค. 2558 ]48
265 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงการชุดที่ ๓ จำนวน ๑ โครงการ [ 7 ม.ค. 2558 ]46
266 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 5 ม.ค. 2558 ]43
267 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 22 ธ.ค. 2557 ]49
268 วิธีการคำรวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทุ่งสีทอง บ้านศรีพัฒนา หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2557 ]107
269 ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]91
270 ประชาสัมพันธ์ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการชุดที่ 2 จำนวน 1 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]43
271 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ [ 18 ธ.ค. 2557 ]46
272 ประกาศรายชื่อผู้นะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 17 ธ.ค. 2557 ]169
273 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คนล.ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ หมูที่ 8 ตำบลบานโพธิ์ [ 17 ธ.ค. 2557 ]171
274 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา (หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 17 ธ.ค. 2557 ]108
275 จ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ [ 28 พ.ย. 2557 ]101
276 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม ประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]44
277 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา ประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวัน ประจำภาคเรียนที่ 2/2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]79
278 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา (หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 24 พ.ย. 2557 ]101
279 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 ซอยรวมใจพัฒนา (หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึง รร.ตำบลบ้านโพธิ์) [ 24 พ.ย. 2557 ]49
280 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 2 โครงการ โดยวิธีประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 21 พ.ย. 2557 ]52
281 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 (รอยต่อถนน คสล.เดิมหน้าศาลตาปู่ ) [ 21 พ.ย. 2557 ]54
282 เผยแพร่วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ [ 21 พ.ย. 2557 ]51
283 ประกาศวิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 21 พ.ย. 2557 ]46
284 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวั นประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ (ครั้งที่ ๒) [ 12 พ.ย. 2557 ]44
285 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ ครั้งที่ 2 [ 12 พ.ย. 2557 ]44
286 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 [ 4 พ.ย. 2557 ]48
287 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมสร้างถนน แอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 [ 4 พ.ย. 2557 ]45
288 รายงานผลการสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 โดยวิธีสอบราคา [ 4 พ.ย. 2557 ]54
289 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างเหมาอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 29 ต.ค. 2557 ]150
290 ประชาสัมพันธ์การกำหนดราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]46
291 ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ [ 17 ต.ค. 2557 ]45
292 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการซ่อมสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตถนนสายโตนด ลองตอง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 16 ต.ค. 2557 ]45
293 จ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 14 ต.ค. 2557 ]44
294 ประชาสัมพันธ์ราคากลางจ้างเหมาประกอบอาหารว่างและอาหารกลางวันประจำภาคเรียนที่ ๒/๒๕๕๗ [ 14 ต.ค. 2557 ]45
295 เผยแพร่่ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ก.ย. 2557 ]51
296 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.จำนวน 3 โครงการ [ 21 ส.ค. 2557 ]173
297 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา ๑๑ (ช่วงรอยต่อหลังโรงงานเคทีเอ็ม) บ้านหนองบัว หมู่ที่ ๘ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 1 ส.ค. 2557 ]56
298 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๗ รวมจำนวน ๒ โครงการ [ 28 ก.ค. 2557 ]53
299 ประกาศขายทอดตลาดครุภัณฑ์ที่ชำรุด (ครั้งที่ ๒) [ 22 ก.ค. 2557 ]50
300 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล.สายทางซอยบายพาส หมู่ที่ ๓ บ้านบูรณพานิชย์ ตำบลบ้านโพธํิ์ [ 21 ก.ค. 2557 ]49
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13หน้า 14|15|16|17