เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 30 ม.ค. 2561 ]156
242 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ 10 [ 30 ม.ค. 2561 ]175
243 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ม.ค. 2561 ]161
244 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ม.ค. 2561 ]182
245 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ที่ 10 [ 9 ม.ค. 2561 ]159
246 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ม.ค. 2561 ]152
247 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 ม.ค. 2561 ]159
248 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยซอยรอยต่อสามแยกบายพาส ไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 9 ม.ค. 2561 ]157
249 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอยสระพระอยู่กรรม บ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2561 ]181
250 เผยแพร่ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ 3 [ 5 ม.ค. 2561 ]168
251 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]170
252 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายเหลือ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]159
253 ประกาศเผยแพร่ราคากลาง ปร.4 ปร.5 โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 [ 5 ม.ค. 2561 ]152
254 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้าง โครงการวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ม.ค. 2561 ]159
255 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางตุ๋ย บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ธ.ค. 2560 ]174
256 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกซอยโนนสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ธ.ค. 2560 ]155
257 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสายทางบ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ไปสาย ฉ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ธ.ค. 2560 ]181
258 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะและซ่อมแซมถนน คสล.ซอย 9 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 8 ธ.ค. 2560 ]185
259 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประปา บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 8 ธ.ค. 2560 ]175
260 ประกาศกำหนดวัน เวลา ตรวจรับงานจ้าง โครงการก่อสร้างลานกีฬา คสล.หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ธ.ค. 2560 ]186
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32