เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
241 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2558 ]146
242 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 20 ส.ค. 2558 ]130
243 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 [ 20 ส.ค. 2558 ]66
244 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 2 และหมู่ที่ 10 จำนวน 2 รายการ [ 20 ส.ค. 2558 ]65
245 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 20 ส.ค. 2558 ]161
246 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 14 ส.ค. 2558 ]78
247 โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามสระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 14 ส.ค. 2558 ]72
248 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามสระอยู่กรรม หมู่ที่ ๙ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 14 ส.ค. 2558 ]78
249 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 14 ส.ค. 2558 ]82
250 สอบราคาจ้างเหมาโครงการต่อเติมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 4 ส.ค. 2558 ]128
251 โครงการก่อสร้างผิวจราจรแบบ คสล.จำนวน 2 โครการ [ 4 ส.ค. 2558 ]76
252 ประกาศสอบราคาจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายซอย ๑๐ หมู่บ้าน และป้ายชุมชน ๒๑ ชุมชน [ 3 มิ.ย. 2558 ]70
253 ประชาสัมพันธ์ ราคากลางจ้างเหมาจัดทำและติดตั้งป้ายซอย ๑๐ หมู่บ้าน และป้ายชุมชน ๒๑ ชุมชน [ 3 มิ.ย. 2558 ]73
254 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างรางะระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 2 มิ.ย. 2558 ]73
255 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 พ.ค. 2558 ]65
256 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 22 พ.ค. 2558 ]65
257 ประชาสัมพันธ์ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทาง ซอยทองประเทือง (บ้านนางแป็ง) บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 18 พ.ค. 2558 ]65
258 ประกาศ กำหนด วัน เวลา ตรวจรับการจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุม บูรพา 10 บ้านหนองบัว [ 7 พ.ค. 2558 ]70
259 ประกาศกำหนด วันและเวลา ตรวจรับงานจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 3 โครงการ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 7 พ.ค. 2558 ]67
260 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก หมู่ที่ 4 บ้านศรีพัฒนา และก่อสร้างถนนดิน ซอยสลักได หมู่ที่ 5 ตำบลบ้่านโพธิ์ [ 30 เม.ย. 2558 ]62
261 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 10 ซอย 6 (ข้างโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์) [ 28 เม.ย. 2558 ]71
262 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที 10 ซอย 6 (ข้างโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์) [ 28 เม.ย. 2558 ]60
263 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 เม.ย. 2558 ]56
264 เผยแพร่ราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 27 เม.ย. 2558 ]65
265 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 7 เม.ย. 2558 ]54
266 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 7 เม.ย. 2558 ]56
267 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ จำนวน 2 โครงการ [ 7 เม.ย. 2558 ]138
268 เผยแพร่ราคากลางโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนนหินคลุกซอย เอเทค หมู่ที่ 4 บ้านศรีพัฒนา และก่อสร้างถนนดิน ซอยสลักได บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 รวมจำนวน 2 โครงการ [ 1 เม.ย. 2558 ]35
269 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 9 ก.พ. 2558 ]98
270 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมของเล่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 9 ก.พ. 2558 ]103
271 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ หมู่ที่ 8 [ 9 ก.พ. 2558 ]228
272 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 6 ก.พ. 2558 ]83
273 ประกาศกำหนดวัน และเวลา สถานที่ และเงื่อนไข การประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 3 จำนวน 1 โครงการ [ 30 ม.ค. 2558 ]53
274 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 จำนวน 2โครงการ [ 27 ม.ค. 2558 ]49
275 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล. ชุดที่ 2 จำนวน 1 โครงการ [ 27 ม.ค. 2558 ]47
276 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คคล.ชุดที่ 2 หมู่ที่ 7 ไปหมู่ที่ 4 จำนวน 1 โครงการ [ 27 ม.ค. 2558 ]54
277 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 2 โครงการ ด้วยวิธีประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 26 ม.ค. 2558 ]43
278 สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างโครงหลังคาคลุมเครื่องเล่นของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน [ 23 ม.ค. 2558 ]48
279 ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ซอยรวมใจพัฒนา หน้าบ้านนายสงค์ ขึงโพธิ์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์ บ้านหนองบัวหมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 ม.ค. 2558 ]38
280 ตารางแสดงวงเงินในงบประมาณที่ได้รับจัดสรร และราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรวมใจพัฒนา(หน้าบ้านนายสงค์ ถึงโรงเรียนตำบลบ้านโพธิ์) หมู่ที่ 8 [ 23 ม.ค. 2558 ]49
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12หน้า 13|14|15|16|17