เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]193
222 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]205
223 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]201
224 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]223
225 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]195
226 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]193
227 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]196
228 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]176
229 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่ะที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]155
230 วิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11(ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]146
231 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]157
232 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]157
233 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]159
234 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]147
235 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]155
236 วิธีการคิดคำนวณ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]138
237 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]151
238 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]159
239 วิธีคิดคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]177
240 ประกาศผู้ชนะการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง [ 25 ธ.ค. 2558 ]178
241 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2558 ]157
242 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2558 ]196
243 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2558 ]144
244 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2558 ]123
245 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง [ 1 ธ.ค. 2558 ]108
246 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ธ.ค. 2558 ]138
247 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คลล.และซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]89
248 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ย. 2558 ]139
249 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ย. 2558 ]77
250 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]91
251 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 3 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]83
252 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงภูมิทัศน์สระขวัญ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 ก.ย. 2558 ]136
253 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]82
254 โครงการขุดลอกปรับปรุงภูมิทัศน์สระขวัญ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 8 ก.ย. 2558 ]81
255 โครงการก่อสร้างปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ย. 2558 ]89
256 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.ย. 2558 ]85
257 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ [ 8 ก.ย. 2558 ]84
258 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามสระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ย. 2558 ]147
259 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2558 ]69
260 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ย. 2558 ]99
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17