เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 21 พ.ค. 2561 ]171
222 ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2561 ]161
223 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่า [ 15 พ.ค. 2561 ]176
224 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไป วัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 พ.ค. 2561 ]154
225 ประกาศประกวดราคาซื้อรถบรรทุกน้ัำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 2 [ 9 พ.ค. 2561 ]152
226 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 9 พ.ค. 2561 ]166
227 ประกาศร่างขอบแขตงาน และรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของรถบรรทุกน้ำเอนกประสงค์ [ 9 พ.ค. 2561 ]155
228 ยกเลิกประกาศประกวดราคาซื้อโครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 20 เม.ย. 2561 ]178
229 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู และวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพัก หมู่ที่ 3 [ 17 เม.ย. 2561 ]167
230 ประกาศประกวดราคาซื้อรถยนต์บรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 29 มี.ค. 2561 ]154
231 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูและวางท่อ หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]160
232 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูและวางท่อ คสล.พร้อมบ่อพักน้ำ คสล.ซอยรวมใจ ๑ (หน้าวัดลองตองไปลำเหมืองยืมชลประทาน) หมู่ที่ 3 [ 28 มี.ค. 2561 ]165
233 ตารางแสดวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำแบบเอนกประสงค์ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 มี.ค. 2561 ]183
234 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อสามแยกบายพาสไปสาย ฉ หมู่ที่ 10 [ 12 ก.พ. 2561 ]172
235 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนายพนม ไปบ้านนางรำเพย คำศรีแก้ว หมู่ 10 [ 12 ก.พ. 2561 ]178
236 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางที่ได้รับจัดสรร โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลำเหมืองชลประทาน ไปสาย ฉ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.พ. 2561 ]160
237 ปร.4 ปร.5 โครงการก่อสร้างถนน คสล.จากลำเหมืองชลประทาน ไปสาย ฉ หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.พ. 2561 ]157
238 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง บ้านมะค่า-บ้านลองตอง จำนวน 22 จุด [ 8 ก.พ. 2561 ]206
239 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลาดยางสายทางบ้านมะค่า-บ้านลองตอง จำนวน 22 จุด [ 31 ม.ค. 2561 ]172
240 เผยแพร่ ปร.4 ปร.5 โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายทางบ้านมะค่า-บ้านลองตอง จำนวน 22 จุด [ 31 ม.ค. 2561 ]195
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32