เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 672 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
221 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]203
222 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]197
223 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]220
224 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]193
225 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]191
226 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]193
227 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]173
228 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณค่ะที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]151
229 วิธีคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11(ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]144
230 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]152
231 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]151
232 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยประทุมบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 26 ม.ค. 2559 ]153
233 ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]144
234 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]150
235 วิธีการคิดคำนวณ ราคากลางโครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]136
236 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]150
237 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]156
238 วิธีคิดคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 22 ม.ค. 2559 ]174
239 ประกาศผู้ชนะการประมูล โครงการก่อสร้างอาคารศุนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง [ 25 ธ.ค. 2558 ]174
240 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2558 ]145
241 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกันโครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 21 ธ.ค. 2558 ]193
242 ประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คลส.ชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2558 ]139
243 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 1 จำนวน 4 โครงการ [ 2 ธ.ค. 2558 ]121
244 ประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) จำนวน 1 หลัง [ 1 ธ.ค. 2558 ]104
245 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก [ 1 ธ.ค. 2558 ]133
246 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คลล.และซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]84
247 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ย. 2558 ]133
248 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 23 ก.ย. 2558 ]72
249 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]86
250 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซมจำนวน 3 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]81
251 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดลอกปรับปรุงภูมิทัศน์สระขวัญ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 ก.ย. 2558 ]131
252 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมถนน คสล. จำนวน 5 โครงการ [ 23 ก.ย. 2558 ]79
253 โครงการขุดลอกปรับปรุงภูมิทัศน์สระขวัญ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 8 ก.ย. 2558 ]80
254 โครงการก่อสร้างปากบานประตูระบายน้ำ คสล.บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 8 ก.ย. 2558 ]85
255 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำและปรับปรุงซ่อมแซม จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.ย. 2558 ]84
256 โครงการก่อสร้างถนน คสล.และซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 5 โครงการ [ 8 ก.ย. 2558 ]81
257 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยตรงข้ามสระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ย. 2558 ]145
258 ประกาศผลผู้ชนะการสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2558 ]67
259 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยสระพระอยู่กรรม หมู่ที่ 9 [ 2 ก.ย. 2558 ]96
260 ประกาศผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 12 บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 2 ก.ย. 2558 ]142
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11หน้า 12|13|14|15|16|17