เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 630 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาโครงการจัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรงเรียน จำนวน 4 แห่ง ในตำบลบ้านโพธิ์ [ 30 พ.ย. 2561 ]169
202 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 [ 4 ต.ค. 2561 ]162
203 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็ก เล็ก พนมวัน บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 17 ก.ย. 2561 ]160
204 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 14 ก.ย. 2561 ]172
205 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยกพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2561 ]171
206 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding [ 5 ก.ย. 2561 ]157
207 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2561 ]157
208 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูจาก รพ.สต.มะค่าไปวัดหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 5 ก.ย. 2561 ]179
209 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]188
210 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]174
211 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโรงอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 5 ก.ย. 2561 ]158
212 ประกวดราคาจ้างโครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]160
213 ปร 4 ปร 5 โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]176
214 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรราคากลาง โครงการบูรณะซ่อมแซมถนน คสล.ซอยศาลตาปู่ถึงแยก ซอยพลับพลาชัย บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 4 ก.ย. 2561 ]179
215 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 [ 29 ส.ค. 2561 ]177
216 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) [ 15 ส.ค. 2561 ]157
217 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]181
218 ปร 6 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ ๖ ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ส.ค. 2561 ]162
219 ปร 4 ปร 5 โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ คสล.บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้าน [ 15 ส.ค. 2561 ]162
220 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกน้ำดีเซล ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ จำนวน 1 คัน [ 25 พ.ค. 2561 ]167
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17|18|19|20|21|22|23|24|25|26|27|28|29|30|31|32