เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2559 ]248
202 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2559 ]216
203 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมูที่ 9 แบบรางยู ซอยทรงยศไปสระแก้วฯ [ 15 ก.ย. 2559 ]213
204 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2559 ]213
205 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ย. 2559 ]263
206 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 12 ก.ย. 2559 ]206
207 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ย. 2559 ]209
208 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 12 ก.ย. 2559 ]220
209 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู หมู่ที่ ๙ [ 7 ก.ย. 2559 ]193
210 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 6 ก.ย. 2559 ]261
211 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้วหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ [ 5 ก.ย. 2559 ]272
212 ประกาศรายชื่อผู้ค้าผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]219
213 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]203
214 ปรโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]234
215 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]348
216 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]208
217 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]207
218 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบรางยู สี่แยก ซอยทรงยศไปสระแก้วและจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2559 ]273
219 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูสี่แยกซอยทรงยศไปสระแก้ว และจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง [ 15 ส.ค. 2559 ]213
220 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูสี่แยกซอยทรงยศไปสระแก้ว และจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง [ 15 ส.ค. 2559 ]215
221 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 ส.ค. 2559 ]206
222 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข การประมูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย [ 27 ก.ค. 2559 ]219
223 ประกาศผลผูชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา(หลัง รร.บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ก.ค. 2559 ]329
224 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ค. 2559 ]218
225 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 มิ.ย. 2559 ]218
226 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]211
227 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]217
228 ประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา (หลัง ร.ร.บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มิ.ย. 2559 ]339
229 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา (หลัง รร บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มิ.ย. 2559 ]215
230 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ จำนวน ๖ คัน [ 25 พ.ค. 2559 ]206
231 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 16 มี.ค. 2559 ]258
232 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างฯ เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน [ 11 มี.ค. 2559 ]208
233 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 11 มี.ค. 2559 ]202
234 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบัวทอง (บ้านนายหนุ๋ย) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 7 มี.ค. 2559 ]214
235 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2559 ]310
236 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2559 ]272
237 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]211
238 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]264
239 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2559 ]205
240 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้เขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2559 ]223
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17