เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 666 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
201 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการจัดซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว [ 12 ก.ย. 2559 ]203
202 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลฯ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู หมู่ที่ ๙ [ 7 ก.ย. 2559 ]180
203 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 6 ก.ย. 2559 ]247
204 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบ้วหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ [ 5 ก.ย. 2559 ]256
205 ประกาศรายชื่อผู้ค้าผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]207
206 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 31 ส.ค. 2559 ]192
207 ปรโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]218
208 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางงานก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 19 ส.ค. 2559 ]335
209 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]193
210 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 16 ส.ค. 2559 ]196
211 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคสล.แบบรางยู สี่แยก ซอยทรงยศไปสระแก้วและจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง หมู่ที่ ๙ ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ [ 15 ส.ค. 2559 ]257
212 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูสี่แยกซอยทรงยศไปสระแก้ว และจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง [ 15 ส.ค. 2559 ]200
213 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยูสี่แยกซอยทรงยศไปสระแก้ว และจากหน้าวัดลองตองไปสระแก้ว บ้านลองตอง [ 15 ส.ค. 2559 ]202
214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน จำนวน 1 คัน [ 5 ส.ค. 2559 ]198
215 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่และเงื่อนไข การประมูล โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย [ 27 ก.ค. 2559 ]210
216 ประกาศผลผูชนะการประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา(หลัง รร.บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 15 ก.ค. 2559 ]315
217 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิสก์ เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา หมู่ที่ 9 [ 7 ก.ค. 2559 ]208
218 ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [ 29 มิ.ย. 2559 ]206
219 เผยแพร่ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]203
220 รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะรถบรรทุกขยะ ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ แบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 29 มิ.ย. 2559 ]207
221 ประกาศประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา (หลัง ร.ร.บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มิ.ย. 2559 ]327
222 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านลองตองพัฒนา (หลัง รร บ้านลองตอง) หมู่ที่ 9 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มิ.ย. 2559 ]203
223 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้างเหมารถโดยสารปรับอากาศชั้น ๑ จำนวน ๖ คัน [ 25 พ.ค. 2559 ]195
224 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 16 มี.ค. 2559 ]248
225 ประกาศคณะกรรมการดำเนินการประมูลจ้างฯ เรื่องประกาศกำหนดวัน เวลา สถานที่ และเงื่อนไขการประมูลจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 5 บ้านวังหิน [ 11 มี.ค. 2559 ]194
226 ยกเลิกประกาศสอบราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 11 มี.ค. 2559 ]189
227 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง ถนน คสล.ซอยบัวทอง (บ้านนายหนุ๋ย) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 7 มี.ค. 2559 ]200
228 ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2559 ]294
229 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายทางจากสะพานข้ามลำบริบูรณ์ไปบ้านวังหิน บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 18 ก.พ. 2559 ]260
230 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]199
231 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบูรพา 11 (ซอยศึกษาธิการ) บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 [ 10 ก.พ. 2559 ]252
232 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2559 ]195
233 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้เขตติดต่อตำบลบ้านโพธิ์ [ 10 ก.พ. 2559 ]209
234 ประกาศรายชื่อผุ้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ ๒ จำนวน ๓ โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]181
235 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.โครงการชุดที่ 2 จำนวน 3 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]194
236 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]188
237 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างถนน คสล.ชุดที่ 3 จำนวน 2 โครงการ [ 8 ก.พ. 2559 ]212
238 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]185
239 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]183
240 วิธีการคำนวณราคากลาง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ถึงเขตติดต่อตำบลตลาด บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 [ 26 ม.ค. 2559 ]185
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9|10หน้า 11|12|13|14|15|16|17