เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 673 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 6 บ้านยุ้ง หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 มี.ค. 2560 ]206
182 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจีดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจัดซื้อวัสดุการเรียนการสอน วัสดุการศึกษา ประจำปี 2560 [ 28 มี.ค. 2560 ]209
183 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกสายทางไปที่สาธารณะป่าช้า หมุ่ที่ 7 [ 22 มี.ค. 2560 ]211
184 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยเกษตรสมบูรณ์ หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 21 มี.ค. 2560 ]216
185 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านป้าสมบูรณ์ บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้่านโพธิ์ [ 21 มี.ค. 2560 ]201
186 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนคสล.ซอย 12/1 บ้านมะค่าพัฒนา หมูีที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 20 มี.ค. 2560 ]204
187 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มี.ค. 2560 ]212
188 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.ซอย 12และซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มี.ค. 2560 ]214
189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 10(บายพาส)แยกไปลำเหมืองชลประทาน บ้าน [ 9 มี.ค. 2560 ]214
190 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางไปหมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 1 บ้านศรีพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 มี.ค. 2560 ]212
191 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเหรียญ-นางแจ่ม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ก.พ. 2560 ]207
192 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไป-กลับ ตามโครงการ"ชราสุขใจ สูงวัยแข็งแรง" [ 22 ก.พ. 2560 ]212
193 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ [ 21 ก.พ. 2560 ]201
194 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จากศาลาหน้าย่าโมไปสระขวัญ [ 17 ก.พ. 2560 ]215
195 ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงก [ 10 ก.พ. 2560 ]199
196 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 4 เครื่อง) [ 8 ก.พ. 2560 ]203
197 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านบูรณภาณิชย์ หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]198
198 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]271
199 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 6 และบ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2560 ]279
200 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านบูรณภาณิชย์ หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ก.พ. 2560 ]213
201 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]208
202 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ม.ค. 2560 ]216
203 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ม.ค. 2560 ]181
204 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำบริบูรณ์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3,บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]243
205 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำบริบูรณ์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3,บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]208
206 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำตะคองด้าน ทิศเหนือ ถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]270
207 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำตะคองด้าน ทิศเหนือ ถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]262
208 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงการ [ 18 ม.ค. 2560 ]214
209 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงกา [ 18 ม.ค. 2560 ]268
210 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2559 ]258
211 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11(ทางลงสระมะค่า) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2559 ]214
212 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างตลาดโชคทวี บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 25 พ.ย. 2559 ]211
213 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสด เสงี่ยมโพธิ์ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 พ.ย. 2559 ]211
214 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางแยกบ้านนายพนม คชรัตน์ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ย. 2559 ]264
215 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้่างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เทอม 2/2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]210
216 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้ัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรเรียน เทอม 2/2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]208
217 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]210
218 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]209
219 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 7 ต.ค. 2559 ]211
220 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]209
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17