เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ข่าวจัดซื้อ - จัดจ้าง
ข้อมูลทั้งหมด 666 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
181 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างทางเชื่อม คสล.ซอย 12และซอย 6 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 มี.ค. 2560 ]200
182 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ซอย 10(บายพาส)แยกไปลำเหมืองชลประทาน บ้าน [ 9 มี.ค. 2560 ]202
183 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างโครงการซ่อมแซมปรับปรุงถนนหินคลุก สายทางไปหมู่ที่ 4 ไปหมู่ที่ 1 บ้านศรีพัฒนา ตำบลบ้านโพธิ์ [ 9 มี.ค. 2560 ]199
184 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยบ้านนางเหรียญ-นางแจ่ม บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 27 ก.พ. 2560 ]194
185 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาพาหนะรถโดยสารปรับอากาศไป-กลับ ตามโครงการ"ชราสุขใจ สูงวัยแข็งแรง" [ 22 ก.พ. 2560 ]200
186 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 8 จำนวน 2 โครงการ [ 21 ก.พ. 2560 ]189
187 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างและปรับปรุงรางระบายน้ำ คสล.แบบรางยู จากศาลาหน้าย่าโมไปสระขวัญ [ 17 ก.พ. 2560 ]203
188 ประกาศคณะกรรมการประมูลจ้างฯ เรื่อง กำหนด วัน เวลา สถานที่ ประมูลจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงก [ 10 ก.พ. 2560 ]187
189 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์การเกษตร (ปั้มน้ำหอยโข่ง จำนวน 4 เครื่อง) [ 8 ก.พ. 2560 ]190
190 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านบูรณภาณิชย์ หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]188
191 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 6 ก.พ. 2560 ]259
192 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ หมู่ที่ 6 และบ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 6 ก.พ. 2560 ]267
193 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วม โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกเลียบลำบริบูรณ์ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือมอำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านบูรณภาณิชย์ หมู่ที่ 3,2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 3 ก.พ. 2560 ]197
194 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนมกราคม 2560 [ 31 ม.ค. 2560 ]199
195 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ม.ค. 2560 ]204
196 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำบริบูรณ์ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 19 ม.ค. 2560 ]171
197 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำบริบูรณ์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3,บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]225
198 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุก ถนนเลียบลำบริบูรณ์ ด้านทิศเหนือและทิศใต้ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติบ้านบูรณพาณิชย์ หมู่ที่ 3,บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]197
199 ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำตะคองด้าน ทิศเหนือ ถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]256
200 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนนหินคลุกถนนเลียบลำตะคองด้าน ทิศเหนือ ถนนเลียบลำตะคองด้านทิศเหนือ ถึงเขตติดต่อตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ บ้านมะค่า หมู่ที่ 6 บ้านโตนด หมู่ที่ 2 [ 19 ม.ค. 2560 ]250
201 ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงการ [ 18 ม.ค. 2560 ]197
202 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยรอยต่อคสล.เดิมถึงเคทีเอ็ม(ประทุมบูรพา 1)บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 และโครงการก่อสร้างก่อสร้างถนน คสล.ซอยบัวชมพู บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ รวมจำนวน 2 โครงกา [ 18 ม.ค. 2560 ]250
203 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอย 8 บ้านวังหิน หมู่ที่ 5 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 22 ธ.ค. 2559 ]247
204 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอย 11(ทางลงสระมะค่า) บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 29 พ.ย. 2559 ]203
205 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ข้างตลาดโชคทวี บ้านแสนเมือง หมู่ที่ 7 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 25 พ.ย. 2559 ]200
206 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล. ซอยบ้านนายสด เสงี่ยมโพธิ์ บ้านโตนด หมู่ที่ 2 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 23 พ.ย. 2559 ]197
207 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างถนน คสล.ซอยทางแยกบ้านนายพนม คชรัตน์ บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 [ 15 พ.ย. 2559 ]250
208 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้่างเหมาประกอบอาหารกลางวัน เทอม 2/2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]200
209 ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง(ราคาอ้างอิง)ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง โครงการจ้ัดซื้ออาหารเสริม(นม) โรเรียน เทอม 2/2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]196
210 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559 [ 31 ต.ค. 2559 ]199
211 ประชาสัมพันธ์แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 [ 10 ต.ค. 2559 ]196
212 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการจัดซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย จำนวน 1 คัน [ 7 ต.ค. 2559 ]199
213 สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อ/จ้าง ในรอบเดือนตุลาคม 2559-กันยายน 2559 [ 30 ก.ย. 2559 ]197
214 ประกาศรายชื่อผู้ชนะการประมูลจ้างโครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2559 ]234
215 ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยขน์ร่วมกัน โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็กหมู่ที่ 8 [ 27 ก.ย. 2559 ]204
216 ประกาศผลผู้ชนะการประมูลฯ โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมูที่ 9 แบบรางยู ซอยทรงยศไปสระแก้วฯ [ 15 ก.ย. 2559 ]200
217 ประกาศเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง กำหนด วัน เวลา การตรวจรับโครงการก่อสร้างทางเท้า คสล.บ้านมะค่าพัฒนา หมู่ที่ 10 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 13 ก.ย. 2559 ]200
218 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมติดตั้งฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ โดยวิธีสอบราคา (ครั้งที่ 2) [ 12 ก.ย. 2559 ]233
219 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ หมู่ที่ 8 ครั้งที่ 2 [ 12 ก.ย. 2559 ]192
220 ตารางแสวงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.พร้อมฝาตะแกรงเหล็ก ซอยบัวหลวง บ้านหนองบัว หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านโพธิ์ [ 12 ก.ย. 2559 ]194
 
|1|2|3|4|5|6|7|8|9หน้า 10|11|12|13|14|15|16|17