เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 


(ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ....

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ (ร่าง) เทศบัญญัติเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข และแมว พ.ศ. ....
 
    วันที่ลงข่าว
: 31 ก.ค. 2563