เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th
 
 
 


โครงการอบรมจริยธรรมคุณหนู ประจำปีงบประมาณ 2563


ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพนมวัน กองการศึกษา เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการอบรมจริยธรรมคุณหนู ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมเด็ก และเพื่อส่งเสริมให้เด็กมีจิตใจที่ดีงาม สามารถอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ 

2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29
2021-03-11
2021-03-03
2021-02-04