เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
ผลปฏิบัติงาน


เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 2)

    รายละเอียดข่าว    เอกสารประกอบ เอกสารแนบท้ายประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561(ครั้งที่ 2)
 
    วันที่ลงข่าว
: 23 พ.ย. 2561
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ