เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
การสร้างความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในหน่วยงาน


การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

    รายละเอียดข่าว

          เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์  โดยนายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์  นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์  ได้ประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ.  2565  พร้อมปฏิญาณตนแสดงเจตนารมณ์ร่วมต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น  (Zero Tolerance)  เนื่องในวันต่อต้านการทุจริตสากล    เอกสารประกอบ การประกาศเจตจำนงต่อต้านการทุจริตของเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
 
    วันที่ลงข่าว
: 9 ธ.ค. 2564
    ผู้ลงข่าว : ผู้ดูแลระบบ