เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
งานตรวจสอบภายใน
ข้อมูลทั้งหมด 8 รายการ
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว ผู้อ่าน
1 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]177
2 ทบทวนกฎบัตรการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 [ 28 ก.ย. 2563 ]180
3 กรอบคุณธรรมหน่วยตรวจสอบภายใน [ 28 ก.ย. 2563 ]179
4 การประเมินความเสี่ยงการทุจริต ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 เม.ย. 2563 ]198
5 นโยบายและขั้นตอนการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน [ 1 ต.ค. 2562 ]186
6 กฎบัตรการตรวจสอบภายใน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]178
7 แผนการตรวจสอบภายในระยะยาว 3 ปี (2562-2564) [ 1 ต.ค. 2562 ]211
8 แผนการตรวจสอบภายใน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 [ 1 ต.ค. 2562 ]193