เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
สถานที่ท่องเที่ยว


 


          ปราสาทหินพนมวัน      

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : ปราสาทหินพนมวัน ตั้งอยู่ที่บ้านมะค่า ตำบลโพธิ์ ถนนสายโคราช-ขอนแก่น จังหวัดนครราชสีมา เป็นโบราณสถานสถาปัตยกรรมในคติความเชื่อของเขมรโบราณ สร้างราวพุทธศตวรรษที่ 16-17 เพื่อเป็นเทวสถาน ต่อมาภายหลังดัดแปลงเป็นพุทธสถาน เป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่เป็นอันดับ 5 ของประเทศไทย
      ตัวปราสาทหินพนมวันสร้างเป็นปรางค์มีฉนวน (ทางเดิน) ติดต่อกันเป็นรูปสี่เหลี่ยมยาว 25.50 เมตร กว้าง 10.20 เมตร พระปรางค์มีประตูซุ้ม 3 ด้าน ซุ้มประตูด้านทิศเหนือ ประดิษฐานพระพุทธรูปยืนปางประธานอภัย 1 องค์ ลักษณะศิลปะแบบอยุธยา รอบปราสาทเป็นลานกว้างมีระเบียงคดก่อด้วยหินกว้าง 54 เมตร ยาว 63.30 เมตร ประกอบด้วยประตูทางเข้า 4 ทิศ ทางด้านทิศตะวันออกมี “บาราย” หรือสระน้ำขนาดใหญ่ประจำชุมชน เรียกว่า “สระเพลง" ซึ่งยังคงสามารถใช้ประโยชน์ได้ถึงปัจจุบัน ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของปรางค์มีอาคารก่อด้วยหินทรายสีแดงเรียกว่า “ปรางค์น้อย” ภายในประดิษฐานพระพุทธรูปหินขนาดใหญ่ บริเวณโดยรอบปราสาทมี ระเบียงคต สร้างด้วยหินทรายและศิลาแลงล้อมเป็นกำแพงอยู่ ประตูทางเข้าเทวสถาน มีซุ้มประตูสลักหินทรายขนาดเล็กก่อสร้างเป็นรูปหอสูงทั้งสี่ทิศ บริเวณรอบนอก ปราสาททางด้านทิศตะวันออกห่างจากโบราณสถานเกือบ 300 เมตร มีร่องรอยของคู น้ำและเนินดิน เรียกกันแต่เดิมว่า “เนินนางอรพิมพ์” หรือ “เนินอรพิม” นอกจากนี้ยังพบศิลาแลงจัดเรียงเป็นแนวคล้ายซากฐานอาคารบนเนินแห่งนี้ด้วย สันนิษฐานว่าน่าจะเป็น “พลับพลาลงสรง” ในรูปแบบพิเศษที่ไม่เคยพบในที่อื่นๆ ของประเทศไทย อาจใช้เป็นเรือนสำหรับรับรองเจ้านายหรือเป็นวังของผู้ปกครองเมืองพนมวัน แล้วก็เป็นพลับพลาพระตำหนักรับเสด็จพระเจ้าชัยวรมันที่ 7 หรือผู้แทนพระองค์ที่น่าจะเดินทางมาถึงปราสาทพนมวันในยุคพุทธศตวรรษที่ 18 เพื่อถวายพระพุทธรูปพระชัยพุทธมหานาถ และจากการขุดค้นทางโบราณคดีโดยกรมศิลปากร ทำให้เรารู้ว่าปราสาทหินพนมวันสร้างขึ้นเป็นจนเป็นยอดปราสาทโดยสมบูรณ์แต่ก็พังทลายแบบถล่มลงมาอย่างรุนแรงทำให้ชิ้นส่วนรูปสลักที่มีอยู่ไม่มากนักกระทบกันจนแตกหัก เรือนยอดปราสาทแตกละเอียดเป็นชิ้นเล็กจนยากที่จะซ่อม ส่วนหน้าบันก็มีหลงเหลือจนเกือบครบทุกด้าน มีทั้งที่ยังไม่เริ่มแกะสลักไปจนถึงแกะสลักเสร็จแล้ว


           อุโมงค์ต้นตาล      

รายละเอียดสถานที่ท่องเที่ยว : ตั้งอยู่ที่บริเวณริมสระโบราณ เรียกว่าสระเพลง อยู่ทางด้านทิศเหนือของปราสาทหินพนมวัน อายุกว่า 1,000 ปี  ซึ่งมีต้นตาลขนาดใหญ่ที่ชาวบ้านปลูกไว้ 2 ข้างทางรอบสระมากกว่า 900 ต้น เป็นระยะทางยาวกว่า 2 กิโลเมตร  แนวของต้นตาลขึ้นเป็นทิวแถว ล้อมรอบสระน้ำ เมื่อทอดสายตาไปยาวๆ ก็จะเห็นเป็นอุโมงค์ต้นตาลที่เรียงรายจนสุดสายตา ซึ่งไม่เหมือนอุโมงค์ต้นไม้ที่เคยเห็นมาก่อน นับว่าเป็นความแปลกใหม่ ไม่เหมือนใคร เหมาะกับการพาครอบครัวมาพักผ่อนถ่ายรูปเป็นที่ระลึกมาก  เมื่อนักท่องเที่ยวเดินชมริมสระน้ำ จะมองเห็นต้นตาล 2 ข้างทาง ปกคลุมเป็นอุโมงค์ที่สวยงาม และมีบรรยากาศที่ร่มรื่นตลอดทั้งวัน
             ที่มาของอุโมงค์ต้นตาลเกิดจาก ในอดีตชาวไร่ชาวนาใน ต.บ้านโพธิ์ ได้ร่วมกันปลูกต้นตาลไว้ 2 ข้างทางรอบสระน้ำ เพื่อสร้างความร่มรื่น ซึ่งในเวลาต่อมาต้นตาลเหลานั้นก็ได้เติบโตจนปกคลุม 2 ข้างทาง กลายเป็นอุโมงค์ต้นตาลที่ร่มรื่น สวยงามจนถึงปัจจุบัน โดยบางต้นมีขนาดใหญ่ 2 คนโอบ และมีความสูงกว่า 15 เมตรเลยก็มี แต่ก่อนหน้านั้นยังไม่มีการดูแลทำให้มีต้นไม้ใบหญ้า ขึ้นปกคลุมจนมองไม่เห็นทัศนียภาพของทางเดินริมสระ ต่อมาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ประสานสำนักงานการท่องเที่ยวได้อนุมัติงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบสระเพลงให้มีความสวยงามเพื่อส่งเสริมให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวแห่งใหม่ของจังหวัดนครราชสีมา