เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
กองการศึกษานางสาวสุธชามน  บุญสร้อย
ผู้อำนวยการกองการศึกษา


-ว่าง-
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานการศึกษา

นางประภา ประวันนา

นางสาวปรียาภรณ์ กุดนอก
นักวิชาการศึกษาชำนาญการ

หัวหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

นางสาววันนา กลางสวัสดิ์


ครูคศ.1

นางสาวธัญรดี เชยโพธิ์

นางสาวอริศรา สมศักดิ์

ผู้ช่วยครูดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย

ผู้ดูแลเด็กอนุบาลและปฐมวัย


นางเฉลียว ดีกลาง
นางสาวชนิดา ทรงจอหอ
 คนงานทั่วไป
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก


 


นางกัลญา  เงินโพธิ์


คนครัว