เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566


                           ด้วยเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้จัดโครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน  ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ เมื่อวันพุธที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๖๖ ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า

โดยนายชัยศิริ  ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการดังกล่าว เพื่อเป็นการกระตุ้นเตือนและส่งเสริมให้ประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้มีความรู้เกี่ยวกับประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชน กับทั้งเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็น อันเป็นส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการปฏิรูปประเทศด้านการเมือง พร้อมทั้งส่งผลให้ประชาธิปไตยและการมีส่วนร่วมของประชาชนในเขตพื้นที่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์มีความเข้มแข็งและยั่งยืน

2024-02-15
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-04
2023-12-28
2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14
2023-04-17
2023-03-21