เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้


โครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

วันที่ 21 มีนาคม 2566  ณ. ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเริมสุขภาพตำบลมะค่า

ผู้เข้าร่วมอบรมโครงการ 37 คน

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์จำนวน 110,716 บาท  ในการดำเนินโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้

เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า ได้จัดการอบรมตามโครงการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่สำหรับบุคคลที่มีภาวะปัญหากลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ในวันที่ 21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมะค่า  เพื่อสนับสนุนบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ ตามผลการประเมินหรือข้อบ่งชี้ทางการแพทย์ ให้ได้รับการดูแลและเข้าถึงบริการสาธารณสุขอย่างทั่วถึงและเพิ่มมากขึ้น

ภายในโครงการจะมีการจัดการอบรมให้ความรู้แก่ บุคคล/ผู้ดูแลบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 19 คน และผู้ปฏิบัติงานดูแลบุคคลที่มีภาวะปัญหาการกลั้นปัสสาวะหรืออุจจาระไม่ได้ จำนวน 18 ราย และ ภายในโครงการยังมีการสนับสนุนผ้าอ้อมผู้ใหญ่ จำนวน 19 ราย โดยจะแบ่งจ่าย 2 เดือน/ ครั้ง จนครบจำนวนที่ได้รับการสนับสนุน

2024-02-15
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-04
2023-12-28
2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14
2023-04-17
2023-03-21