เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566


ในวันพุธที่ 22 กุมภาพันธ์ 2566 นายชัยศิริ ศิริรุ่งสกุลวงศ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช ฯ สยามกุฏราชกุมาร ไตรมาสที่2 ประจำปีงบประมาณ 2566

โดยผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา นายสยาม ศิริมงคล เป็นประธานในพิธีเปิด สมาชิกสภาฯ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด หัวหน้าหน่วยงสนรัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชนและประชาชนร่วมงานในครั้งนี้ด้วย

ณ วัดหนองบัว หมู่ที่8 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา

2024-02-15
2024-02-07
2024-02-01
2024-01-04
2023-12-28
2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14
2023-04-17
2023-03-21