เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการฝึกอบรมชุดปฎิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ 2563 ขึ้น เพื่อเสริมสร้างศักยภาพและความเข้มแข็งให้แก่เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ให้มีบุคลการที่สามารถปฎิบัติหน้าที่ช่วยเหลือพนักงาน ในการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29