เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการอบรมคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการอบรมโครงการคุณธรรมจริยธรรม ประจำปีฝบประมาณ 2563 เพื่อเป็นการพัฒนาจิตใจ และพัฒนาบุคลากรในสังกัด ให้มีวินัย มีคุณธรรม และจริยธรรม

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29