เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนผู้สนใจสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ และ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านโพธิ์ ในระหว่างวันที่ 8 - 12 กุมภาพันธ์ 2564  ณ  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29