เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


เลือกตั้ง อบจ. 63


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ขอเชิญพ่อแม่พี่น้องชาวตำบลบ้านโพธิ์ ร่วมกันใช้สิทธิ์เลือกตั้ง อย่างสุจริตโปร่งใส ในวันนที่ 20 ธันวาคม 2563 เวลา 08.00 - 15-00 น. เลือกตั้งนายกและสมาชิกองค์การบริหารส่วนจังหวัด ณ หน่วยเลือกตั้งที่ท่านมีรายชื่อ

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29