เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการลดความเสี่ยงและห่างไกลโรคจากการประกอบอาชีพ ประจำปีงบประมาณ 2563


ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพีบงร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการลดความเสี่ยงภัยและห่างไกลโรคจากการประกอบอาชีพ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนมีความรู้และป้องกันตนเองจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืช อีกทั้งเป็นการลดอัตราการป่วยที่เกิดจากสารเคมีกำจัดศัตรูพืชและกำจัดวัชพืช 

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29