เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563


มหาวิทยาลัยราชภัฎนครราชสีมา ร่วมกับเทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ ให้แก่สถานประกอบการผลิตอาหารแปรรูปจากเนื้อสัตว์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ วิธีการผลิตและใช้งานอุปกรณ์วิเคราะห์ที่พัฒนาไว้สำหรับการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์อาหารจากเนื้อสัตว์ ประเภทหมักของสถานประกอบการในชุมชน

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29