เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ โดยการดำเนินงานของกองสาธาณสุขและสิ่งแวดส้อม ได้ดำเนินการจัดประชมเพื่อปรึกาาหารือ การดำเนินงานโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมและสร้างเสริมการมีส่วนร่วมแกนนำทุกภาคส่วนในพื้นที่ เพื่อนำไปสู่การเสริมสร้างสุขภาพที่ดีให้แก่ประชาชน

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29