เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการจัดหาผ้าฝ้ายมิสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย


สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมิสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ในการนี้เทสบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการตัดเย็ยหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้พิการ และผู้สูงอายุในการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19)

2023-11-07
2023-09-22
2023-08-14
2023-04-17
2023-03-21
2023-02-27
2023-02-22
2023-02-14
2023-01-25
2023-01-08