เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


โครงการจัดหาผ้าฝ้ายมิสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย


สำนักงานบริหารกิจการเหล่ากาชาด สภากาชาดไทย ร่วมกับสำนักงานบรรเทาทุกข์และประชามัยพิทักษ์ สภากาชาดไทย ได้จัดทำโครงการจัดหาผ้าฝ้ายมิสลินที่มีตราสัญลักษณ์สภากาชาดไทย ในการนี้เทสบาลตำบลบ้านโพธิ์ ได้ดำเนินการตัดเย็ยหน้ากากอนามัย เพื่อแจกจ่ายให้อาสาสมัครประจำหมู่บ้าน (อสม.) ผู้พิการ และผู้สูงอายุในการดูแลตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2010 (COVID-19)

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29