เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อร้านอาหารปลอดภัย "โครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหารฯ ประจำปี 2563"


เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ได้ดำเนินการประเมินร้านอาหารปลอดภัย "clean food good taste" เพื่อเฝ้าระวังและตรวจสอบคุณภาพความปลอดภัยของอาหารและสถานที่จำหน่ายอาหาร ตามโครงการยกระดับมาตรฐานด้านสุขาภิบาลอาหาร ขึ้งขอประชาสัมพันธ์ร้านอาหารที่ผ่านการประเมินการตรวจสุขาภิบาลอาหาร สำหรับ "สถานที่จำหน่ายอาหาร" ตามบทบัญญัติของกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29