เทศบาลตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมืองนครราชสีมา จังหวัดนครราชสีมา : www.banphokorat.go.th

 
 
 


ประชาสัมพันธ์แอปพลิเคชั่น "หมอชนะ" เพื่อลดการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)


"หมอชนะ" หรือ "Mor Chana" เพื่อช่วยเป็นเครื่องมือบันทึกข้อมูลการเดินทาง และข้อมูลสุขภาพของผู้ใช้งานแอปพลิเคชันได้อย่างแม่นยำ เพื่อช่วยเฝ้าระวัง แจ้งระดับความเสี่ยง ช่วยยืนยันความปลอดภัยของผู้ใช้บริการก่อนเข้าไปในสถานที่ต่าง ๆ รวมถึงเป็นข้อมูลรายงานที่สามารถให้เจ้าหน้าที่ติดตามกลุ่มเสี่ยงให้ความช่วยเหลือได้อย่างทันท่วงที โดยแสกน QR Code ด้านบน และสามารถดาวโหลดแอปพลิเคชัน "หมอชนะ "ได้ที่ลิงค์ http://drive.google.com/drive/folders/1JAUjatsXNFMNL0oazpxjQbmPUVBXL1JX

2022-03-07
2022-01-11
2021-11-29
2021-10-14
2021-05-19
2021-04-30
2021-04-23
2021-04-22
2021-04-08
2021-03-29